Lili Brik, Majakovskij

Lili Brik, Majakovskij. Ur Minnen, Stockholm 1974. Urval, översättning och presentation av Bengt Jangfeldt

När jag träffade Lili Brik i början av 1970-talet var hon på väg att försvinna ur Majakovskijs biografi. Den sovjetiska offentligheten kunde inte tolerera att Majakovskijs sångmö var judinna och dessutom gift med annan man. För att rädda henne undan den historiska glömskan beslöt jag då att sätta samman en liten volym med Lili Briks minnen av Majakovskij.

error: Content is protected !!