Jurij Lotman

Litteraturforskaren Jurij Lotman var född och uppvuxen i Leningrad men flyttade 1950 till Tartu i Estniska sovjetrepubliken. Bortom världen, och bortom centralmaktens klåfingrighet, utvecklade Lotman en poetik byggd på läran om teckensystemen (semiotiken) som kom att få en avgörande betydelse för den moderna litteraturvetenskapen.

Jag såg honom Lotman första gången vid en minnesstund över litteraturteoretikern Michail Bachtin i Moskva 1975, men hade då inte tillfälle att tala med honom. Under perestrojkan och efter Sovjetunionens fall träffades vi däremot flera gånger, i Stockholm, Helsingfors och Tartu, och jag intervjuade honom för Svenska Dagbladet.

Fotot är taget i Moskva 1975, vid minnesstunden för litteraturforskaren Michail Bachtin.

Jurij Lotman på minnesstund för M. Bachtin. Moskva 1975. © Bengt Jangfeldt.
Jurij Lotman på minnesstunden för M. Bachtin. Moskva 1975. © Foto Bengt Jangfeldt
error: Content is protected !!