ARTIKLAR/ARTICLES/СТАТЬИ

Journalistik

Under åren 1967–2020 skrev jag närmare 300 tidningsartiklar, förord, programblad till teaterföreställningar m.m. Ungefär hälften av artiklarna är förtecknade här och de flesta av dessa kan du läsa genom att klicka här.

På 1970-talet skrev jag mest i Aftonbladet, vars kultursida leddes av Karl Vennberg. Där publicerade jag vid sidan av signerade artiklar också ett stort antal ”Innerspaltare”, kortare osignerade notiser med satiriskt innehåll. Från 1984 var mitt huvudsakliga forum Svenska Dagbladets kultursida, under Ingmar Björkstén och Peter Luthersson. 42 av artiklarna publicerades ”Under strecket”. Under Leif Zerns tid som kulturchef på Expressen på 1980-talet skrev jag också ett antal artiklar i den tidningen.

Särskilt aktiv inom journalistiken var jag under andra hälften av 1980-talet och början av 1990-talet, under de dramatiska år då Sovjetunionen genomgick en perestrojka och det nya Ryssland började byggas. De flesta längre artiklar har medtagits, men också några av de kortare, detta för att ge en uppfattning om den snabba takten i förändringarna i SSSR/Ryssland under dessa år.

Vetenskap

Här har jag samlat vetenskapliga publikationer, huvudsakligen på ryska och engelska. De allra flesta rör mitt huvudintresse, Vladimir Majakovskij och det ryska avantgardet, men här finns också artiklar om Osip Mandelstam och Boris Pasternak. Ett trettiotal av dem kan du läsa genom att klicka här.

error: Content is protected !!