Ordet och kulturen

Ordet och kulturen

Osip Mandelstam, Ordet och kulturen: Essäer, Stockholm 1992. Översättning, förord och kommentar av Bengt Jangfeldt

Detta urval innefattar Mandelstams längre prosastycken, som ”Tidens larm” och ”Samtal om Dante”, och essäer i litterära ämnen.

error: Content is protected !!