Svenska vägar till S:t Petersburg

Svenska vägar till S:t Petersburg

Svenska vägar till S:t Petersburg: Kapitel ur historien om svenskarna vid Nevans stränder, Stockholm 1998. Augustpriset för årets fackbok.

Rysk utgåva: Švedskie puti v Sankt-Peterburg, S:t Petersburg 2003.

I och med grundandet av S:t Petersburg år 1703 förändrades den politiska, ekonomiska och kulturella balansen i Östersjöområdet i grunden. Sedan staden nio år senare utropats till huvudstad i det ryska riket, utvecklades den snabbt till Östersjöns ledande metropol och ett emigrationsmål med sällsynt attraktionskraft. Den här historiken behandlar den stora svenska närvaron inte bara i S:t Petersburg utan också under århundradena före stadens grundande, från vikingatiden och framåt.

Augustprisjuryns motivering:

”Bengt Jangfeldt presenterar med stor lärdom och lätt handlag fascinerande och delvis okända kapitel ur historien om svenskarna i S:t Petersburg under tre århundraden. Den rikt illustrerade, njutbart formgivna boken, späckad med ny kunskap är ett pionjärarbete; ämnet ger mersmak.”

error: Content is protected !!