Frihetens gråljus

Frihetens gråljus

Osip Mandelstam, Frihetens gråljus, Stockholm 1979. Dikter och prosa tolkade av Bengt Jangfeldt och Göran Sonnevi

Göran Sonnevi hade läst Mandelstam på tyska i Paul Celans tolkningar och hade ett nära förhållande till hans poesi. Vår tolkningsvolym Frihetens gråljus utkom 1979. Titeln är hämtad från en dikt av Mandelstam från 1918 och är en språklig nybildning på svenska. Det ryska ordet sumerki betyder både ”gryning” och ”skymning” (med viss övervikt för den senare betydelsen) och var en medveten tvetydighet från Mandelstams sida: den skulle spegla hans tvetydiga inställning till ryska revolutionen. Den engelska motsvarigheten är ”twilight” och en möjlig svensk översättning vore ”dager”. Men det låter inte bra och Göran föreslog att vi i stället skulle använda ”gråljus”, ett ord som han hämtat från norskan. Grålysing betyder visserligen ”gryning” men på svenska är ordet ”gråljus” semantiskt obelastat. Det var ett utmärkt förslag, ordet fyller en lucka i svenska språket.

error: Content is protected !!