Jag!

Vladimir Majakovskij, Jag!, Stockholm 1985. Dikter i urval och tolkning av Gunnar Harding och Bengt Jangfeldt. Nytryck 1999 och 2007

Jag! är en pocketbok men inte desto mindre en originalvolym med Majakovskijs dikter i min och Gunnar Hardings översättning. Det säger en del om Majakovskijs popularitet i Sverige att volymen tryckts om två gånger och sålts i tiotusentals exemplar.

error: Content is protected !!