Kärleken är alltings hjärta

Kärleken är alltings hjärta

Kärleken är alltings hjärta. Brevväxlingen mellan Vladimir Majakovskij och Lili Brik 1915–1930, Stockholm 1984. Sv. översättning av Lars Erik Blomqvist

1979 fick jag kopior av hela den bevarade korrespondensen mellan Majakovskij och Lili Brik av Lili Briks änkling Vasilij Katanjan. Endast ett fåtal brev var utgivna tidigare. Jag satte samman och kommenterade materialet som 1982 publicerades på ryska i serien Stockholm Studies in Russian Literature. Den svenska översättningen kom två år senare. Boken har också utkommit på italienska, serbokroatiska och engelska (Love is the Heart of Everything, 1986).

”För Majakovskij-forskningen är denna bok ovärderlig, för den vanlige läsaren ger den ett gripande vittnesbörd om en passionerad kärlekshistoria mellan två mycket egensinniga och självständiga människor.” (Torsten Ekbom, Dagens Nyheter)

“Jangfeldt’s eloquent introduction makes it clear that this volume is a work of rehabilitation (of Lily Brik herself) and a rectification of a literary history which has been rewritten in the Soviet Union so as to minimize those parts of Mayakovsky’s life which seemed to clash with the image of the bard of the Bolsheviks.” (Peter France, Times Lite-rary Supplement)

« [Une] édition anglaise admirablement présentée par Bengt Jangfeldt …. Au milieu du fracas énorme qui succéda à leur mort, Lili Brik et Vladimir Maïakovski exposent en plein vent, devant le monde étonné, le miracle de leur amour … » (Pierre Bergé, Globe)

„Das hervorragende Vorwort Jangfeldts wird die Grundlage der künftigen Majakowskij-Biographie-Forschung sein und bleiben.” (Wolfgang Kasack, Osteuropa)

error: Content is protected !!