Majakovskij and Futurism

Majakovskij and Futurism

Majakovskij and Futurism 1917–1921, Stockholm 1976

Det här är min doktorsavhandling. Det fanns mycket skrivet om Majakovskij i Sovjetunionen men inte just om denna period, som präglades av politisk anarki och estetisk experimentlusta. När jag började forska i saken visade det sig bl.a. att Majakovskij alls inte var bolsjevik under det första året efter oktoberkuppen 1917 utan var starkt engagerad i anarkistiska rörelser. Avhandlingen hade stor framgång i slavistkretsar i väst och trycktes t.o.m. i en andra upplaga men på de sovjetiska biblioteken förvarades den i ”giftskåpet” och lånades bara ut till forskare som hade till uppgift att skriva ner den.

error: Content is protected !!