En osalig ande: Berättelsen om Axel Munthe

En osalig ande: Berättelsen om Axel Munthe

En osalig ande: Berättelsen om Axel Munthe, Stockholm. Svenska Akademiens Axel Hirsch-pris. Översatt till finska och engelska (Axel Munthe: The Road to San Michele, 2008)

Materialet som jag kom på spåren under arbetet med Drömmen om San Michele var så rikt att jag föreslog min förläggare på Wahlström & Widstrand Unn Palm att jag skulle skriva en oerdentlig biografi över Munthe. Hon nappade omedelbart på förslaget och gav mig carte blanche beträffande sidantal och till och med ett forskningsanslag för resor, kopiering, bokinköp med mera. Arbetet med denna bok var oerhört stimulerande och berikande för mig, inte minst därför att det var för första gången som jag rörde mig utanför mina vanliga forskningsområden.

”I Sverige är det glest mellan de stora biografierna. Bengt Jangfeldt har i boken om Axel Munthe trängt djupt in i en gåtfull mans liv och gärning. … Bengt Jangfeldts biografi är värd en internationell läsekrets. Var sida har fängslat mig, jag har undrat vad nästa kapitel ska innehålla och ändå känt mig trygg hos en forskare som i varje stycke står på en så faktisk grund att vi månad för månad kan följa ’en osalig andes’ makalösa livsväg från Småland till Stockholms slott.” (Per Wästberg på bokens omslag)

”En osalig ande är en sällsynt storslagen biografi som alltigenom präglas av noggrannhet och den största sakkunskap, men också av en stilistisk briljans, en språkets lätthet, som njutbart och – faktiskt – förföriskt bär framställningen framåt. Bengt Jangfeldt håller ämnet i säker hand. Obehindrat rör han sig genom det massiva materialet och förmår göra spännande litterära och samhälleliga utblickar som fördjupar förståelsen inte bara av den märklige doktor Munthe utan av hela tidsperioden, denna brytningstid mellan oscarianskt och modernt. Bengt Jangfeldt har skrivit årets i särklass bästa och förnämligaste fackbok; kanske den bästa biografi som skrivits på svenska sedan levnadsteckningarnas guldålder på 40- och 50-talen.” (Crister Enander, Helsingborgs Dagblad)

”Jangfeldt kallar sin biografi en berättelse, ’Berättelsen om Axel Munthe’. Och det skall genast sägas: det är en mycket läsvärd berättelse …. Både de sympatiska och de sympatiska dragen redovisas. Han har därvid god hjälp av sin stil, som är inkännande men också distanserande. Jangfeldt ser Munthe med ett slags ömsint ironi. Det är ett givande tonläge. Berättelsen om Munthe har också blivit ett stycke levande historia …. Även miljöerna får liv, med hjälp av skickligt ditsatta detaljer. … Mycket hos Munthe är en gåta. Det är en styrka i Jangfeldts bok att han låter det så förbli.” (Ronny Ambjörnsson, Dagens Nyheter)

”Bengt Jangfeldt är en klok biograf. Han blandar sig inte i, han håller tillbaka psykologiska och sociologiska värderingar. I stället låter han materialet tala – och han har så mycket att läsaren ibland önskar sig att författaren hade delat upp boken i två – själva biografin och en brevutgåva. Framför allt kan han förhålla sig fritt gentemot sin hjälte, vars drag förändras i denna bok.” (Thomas Steinfeld, Expressen)

English translations:

“In Sweden, major biographies don’t come along all that often. In his book about Axel Munthe, Bengt Jangfeldt has dug deep into the life and work of an enigmatic man. With the help of hitherto unknown letters and documents, he gives a new picture of the doctor whose book about San Michele is still being reprinted in new editions the world over. Around this headstrong, unkempt figure gathered both Europe’s rich and famous élite and its poor and nameless.

Bengt Jangfeldt’s biography deserves an international readership. Each page has captivated me, I have wondered what the next chapter will hold, and yet felt total confidence in a researcher whose every revelation is so factually based that we can follow, month by month, the unprecedented career path of a “lost soul” from Småland to the royal palace in Stockholm. And marvel at his courage and hypnotic power to mesmerise people, his goodness and refusal to compromise, his liberal adherence to the British cause in a Germanophile Sweden, his love for his queen and, even more: her love for him, until her last breath. (Per Wästberg, member of the Swedish Academy and Chairman of its Nobel Committee)

“Jangfeldt calls his biography “a Story” – The Story of Axel Munthe. And it should be said at once: it is a story very much worth reading […]. Both his positive and the negative traits are exposed. [Jangfeldt] is well assisted by his style, which is sympathetic but also detached. He looks at Munthe with tender irony, and that is a rewarding intonation. The Story of Axel Munthe is also a piece of living history, crowded with people who for a moment step out of the past to remind us of their existence. Even the settings are brought to life, with the help of skilfully planted details […] Much in Axel Munthe is an enigma. The strength of Jangfeldt’s book is that he lets it remain so.” (Ronny Ambjörnson, Professor of intellectual history, Svenska Dagbladet)

“’A restless soul’ is an unusually grand biography, characterized throughout by accuracy and superior factual knowledge, as well as by stylistic brilliance, a linguistic ease which palatably and – yes! – seductively moves the story forward. Bengt Jangfeldt has a steady grip of his subject. He moves freely through the massive material and manages to open captivating literary and social vistas that deepen the understanding not only of the strange doctor Munthe but of the whole epoch, this period of transition between the Oscarian [= Victorian] and the Modern era. Bengt Jangfeldt’s biography is by far the most excellent non-fiction book of the year; perhaps the best biography written in Swedish since the golden age of biographies in the 1940’s and 50’s.” (Crister Enander, Helsingborgs Dagblad)

“This biography by far surpasses everything written about Munthe, and it is not probable that there could exist documents that would throw a radically different light on this life. And Bengt Jangfeldt is a discreet biographer: he lets his sources speak, he trusts what he has found and time and again the reader is amazed by everything that could befall a man who apparently managed to do everything in the right time and the right place.” (Thomas Steinfeld, head of the literary section of Süddeutsche Zeitung, in the Swedish magazine Axess)

“Bengt Jangfeldt […] has produced a magnificent story of the eccentric doctor’s life. It is well documented, well written, and incessantly captivating. It both clarifies and complicates the image of this great Swede.” (Aftonbladet)

error: Content is protected !!