En osalig ande: Berättelsen om Axel Munthe

En osalig ande: Berättelsen om Axel Munthe

En osalig ande: Berättelsen om Axel Munthe, Stockholm. Svenska Akademiens Axel Hirsch-pris. Översatt till finska och engelska (Axel Munthe: The Road to San Michele, 2008)

Materialet som jag kom på spåren under arbetet med Drömmen om San Michele var så rikt att jag föreslog min förläggare på Wahlström & Widstrand Unn Palm att jag skulle skriva en oerdentlig biografi över Munthe. Hon nappade omedelbart på förslaget och gav mig carte blanche beträffande sidantal och till och med ett forskningsanslag för resor, kopiering, bokinköp med mera. Arbetet med denna bok var oerhört stimulerande och berikande för mig, inte minst därför att det var för första gången som jag rörde mig utanför mina vanliga forskningsområden.

”I Sverige är det glest mellan de stora biografierna. Bengt Jangfeldt har i boken om Axel Munthe trängt djupt in i en gåtfull mans liv och gärning. … Bengt Jangfeldts biografi är värd en internationell läsekrets. Var sida har fängslat mig, jag har undrat vad nästa kapitel ska innehålla och ändå känt mig trygg hos en forskare som i varje stycke står på en så faktisk grund att vi månad för månad kan följa ’en osalig andes’ makalösa livsväg från Småland till Stockholms slott.” (Per Wästberg på bokens omslag)

”En osalig ande är en sällsynt storslagen biografi som alltigenom präglas av noggrannhet och den största sakkunskap, men också av en stilistisk briljans, en språkets lätthet, som njutbart och – faktiskt – förföriskt bär framställningen framåt. Bengt Jangfeldt håller ämnet i säker hand. Obehindrat rör han sig genom det massiva materialet och förmår göra spännande litterära och samhälleliga utblickar som fördjupar förståelsen inte bara av den märklige doktor Munthe utan av hela tidsperioden, denna brytningstid mellan oscarianskt och modernt. Bengt Jangfeldt har skrivit årets i särklass bästa och förnämligaste fackbok; kanske den bästa biografi som skrivits på svenska sedan levnadsteckningarnas guldålder på 40- och 50-talen.” (Crister Enander, Helsingborgs Dagblad)

”Jangfeldt kallar sin biografi en berättelse, ’Berättelsen om Axel Munthe’. Och det skall genast sägas: det är en mycket läsvärd berättelse …. Både de sympatiska och de sympatiska dragen redovisas. Han har därvid god hjälp av sin stil, som är inkännande men också distanserande. Jangfeldt ser Munthe med ett slags ömsint ironi. Det är ett givande tonläge. Berättelsen om Munthe har också blivit ett stycke levande historia …. Även miljöerna får liv, med hjälp av skickligt ditsatta detaljer. … Mycket hos Munthe är en gåta. Det är en styrka i Jangfeldts bok att han låter det så förbli.” (Ronny Ambjörnsson, Dagens Nyheter)

”Bengt Jangfeldt är en klok biograf. Han blandar sig inte i, han håller tillbaka psykologiska och sociologiska värderingar. I stället låter han materialet tala – och han har så mycket att läsaren ibland önskar sig att författaren hade delat upp boken i två – själva biografin och en brevutgåva. Framför allt kan han förhålla sig fritt gentemot sin hjälte, vars drag förändras i denna bok.” (Thomas Steinfeld, Expressen)

error: Content is protected !!