Munthes Capri

Munthes Capri

Munthes Capri: En bildberättelse, Stockholm 2004

Under arbetet på En osalig ande upptäckte jag ett oerhört rikt bildmaterial, bland annat i Bernadottebiblioteket och Villa San Michele. Alla intressanta foton fick inte plats i biografin varför jag samlade dem i en separat volym, som senare översattes till engelska, tyska, franska och italienska och som säljs på Villa San Michele.

error: Content is protected !!