Med livet som insats: Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets

Med livet som insats: Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets

Med livet som insats: Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets, Stockholm. Augustpriset för bästa fackbok, Längmanska kulturpriset, De Nios essäpris.

Översatt till estniska, finska, polska, franska, holländska, ryska (Stavka – žizn: Vladimir Majakovskij i ego krug, 2009), engelska (Mayakovsky: A Biography, 2014), kinesiska (2019) och italienska (Majakovskij: Una vita in gioca, 2022)

Trots att Vladimir Majakovskij är en av 1900-talets verkligt betydande ryska poeter och en legend långt utanför sitt hemlands gränser, skrevs aldrig någon ordentlig biografi över honom under sovjettiden. Biografiskrivande var ingen omhuldad genre i Sovjetunionen, av förklarliga skäl: hur skulle man kunna skildra en människas liv om man inte fick nämna händelser eller personer som varit viktiga för henne? Det författades givetvis levnadsteckningar över Majakovskij, men de var hårt censurerade och fokus låg på hans förhållande till revolutionen, Lenin och kommunismen. Det var i relation till dessa entiteter som hans storhet mättes. Vad gäller utländska forskare var de inriktade på författarskap som inte kunde behandlas i Sovjetunionen och som dessutom uppfattades som mer intressanta – den sovjetiska bilden av Majakovskij som en trist propagandapoet hade påverkat också slavister i väst.

Det var mot denna bakgrund som jag 2004 beslöt att försöka skriva en bok om Majakovskijs liv och verk. I själva verket upplevde jag det närmast som en plikt. Jag hade sysslat med Majakovskij en stor del av mitt forskarliv och varit personligen bekant med många av hans närmaste vänner. Av dem hade jag fått inte bara material utan också muntliga förtroenden som gjorde att jag trodde mig ha en känsla för epoken som gav mig inte bara rätt utan också skyldighet att skriva denna bok. Om jag inte gör det, tänkte jag förmätet, gör ingen det – och om någon gör det om, säg, tjugo år, så blir det en person utan kunskap om det land och det samhällssystem där Majakovskij levde och verkade. Trots att jag bara upplevt sovjetkommunismen under dess sista flämtande decennier tyckte jag mig ha en rätt god uppfattning om hur livet kunde ha tett sig på Majakovskijs tid.

Biografin utkom på svenska 2007 och översattes sedan till flera språk, däribland ryska. Jag var orolig för hur den skulle bemötas i Ryssland, men farhågorna visade sig ogrundade. De som var kritiska till min forskning på sovjettiden var det fortfarande men i övrigt var bemötandet gott och boken utkom i flera upplagor. En recensent påpekade att psykologisk analys inte tycks vara min starka sida. Kritiken är befogad och kan också riktas mot mina övriga biografier. Jag intresserar mig mer för vad mina hjältar har velat med sina liv än för den psykologiska bakgrunden till deras handlingar; om något är mina levnadsteckningar vad som ibland kallas ”intentionsbiografier”.

Augustpriset 2007 för bästa fackbok. Juryns motivering:

”En biografi av internationell klass där författarens förtrogenhet med den ryska verkligheten och kretsen kring Majakovskij får texten att pulsera av liv. Jangfeldts berättelse tillsammans med illustrationerna och lyrikurvalet låter oss komma nära den ryska revolutionens främste poet.

Det skall sägas med en gång att den här biografin är ett mästerverk. Det är det slags monumentala, djuplodande livsöversikt som skrivs en gång vart tionde år, högst.” (Gabriella Håkansson, Dagens Nyheter)

“First published in his native Swedish in 2007, it effectively supplants the extant biographies in both Russian and English: the will become the standard source. […] The original subtitle is even more telling: ‘Mayakovsky and his circle’. Jangfeldt is an admirably modest biographer. But the Swedish scholar himself met many of the poet’s friends, lovers, colleagues and scholars – and tracked down others whose existence was suspected, if at all, by a handful of specialists. … As the original subtitle suggests, Jangfeldt is committed to resurrecting not just Mayakovsky, but his milieu, including those confined to the margins of the official story, if nor erased entirely. … Jangfeldt has combed newly released archives … for documentary evidence suppressed in the aftermath of the poet’s death. He conducted interviews with survivors and descendants, assessed the letters and memoirs published long after the fact, and sometimes aided in their publication. Some of the book’s splendid illustrations derive from his own archives. Resurrecting Mayakovsky, as it turns out, is an endless business. Bengt Jangfeldt has given him new life through his biography.” (Clare Cavanagh, Times Literary Supplement)

“Jangfeldt … reaches a level of intimacy with his subject I’ve seldom seen in a biography. You get to know Mayakovsky to the point where you alternately want to hug him and slap him. In addition, Jangfeldt—who worked on his book for decades, interviewed all the principals who survived into old age, and had access to NKVD files and suchlike as soon as they were opened—is able to conjure up a vivid picture of the early Soviet avant-garde, a scene that combined free love and stark repression, extravagance and penury, wild ambition and enforced mediocrity, and had tumbled into death and ruin even before Stalin took the reins. Mayakovsky is at once a signal work of scholarship and a riveting narrative that will keep you reading past your bedtime.” (Luc Sante, The Atlantic)

“Jangfeldt, the author and editor of several earlier books on Mayakovsky, seems to have read just about everything by or about the poet and talked to everyone of interest who could be interviewed by him, not least the redoubtable Lili Brik, who died in 1978, chief friend, mistress, and impresario in Mayakovsky’s life. This richly detailed and profusely illustrated biography, fluently translated by Harry D. Watson, is the best sort of literary monument to the poet and unlikely to be surpassed for many years to come.” (Michael Scammell, The New York Review of Books)

“With unprecedented access to the letters and the journals if the protagonists, Jangfeldt paints a picture of a time when the word ‘revolution’ referred not only to a re-evaluation of politics and economics, but to entire life of art, of culture. … Jangfeldt brilliantly evokes the last few days of Mayakovsky’s life, eliminating step-by-step the various conspiracy theories surrounding the suicide.” (Peter Salmon, Sydney Review of Books)

“Mayakovsky: A Biography is a beautifully coordinated group portrait of the individuals surrounding Mayakovsky. … the reader comes out of this book with a clear sense of the literary panorama of Russian during the most fascinating and complex years of the early 20th century.” (James Womack, The Literary Review)

error: Content is protected !!