Språket är Gud

Språket är Gud

Språket är Gud: Anteckningar om Joseph Brodsky, Stockholm 2010. Översatt till ungerska och ryska

Under de sista tio åren av Joseph Brodskys liv hade jag förmånen att umgås med honom så gott som varje sommar och ibland också under andra årstider, huvudsakligen i Stockholm men också i New York. Det var en överväldigande upplevelse att befinna sig i sådan fysisk närhet till ett av det ryska språkets mest välstämda instrument. I lika hög grad attraherades och fascinerades jag av den sammansatta och motsägelsefulla människan bakom författarskapet. Rolig och charmerande, omtänksam och generös mot dem han tyckte om, gjorde han aldrig några försök att dölja sina antipatier. Han var också en engagerad och provocerande debattör i estetiska och politiska frågor: hans åsikter var omstridda, han mötte starkt motstånd men lämnade ingen oberörd. Som en följd av allt detta är mytbildningen kring människan och den offentliga personen Brodsky minst lika omfattande som de seriösa analyserna av hans verk.

Den som söker efter en systematisk genomgång av Joseph Brodskys författarskap i den här boken letar förgäves – även om några av essäerna behandlar estetiska teman. Inte heller är det en biografi – även om den innehåller en biografisk skiss över hans liv före 1972. Det jag skriver om är sådant i Brodskys liv och verk som jag funnit intressant för egen del.

”Vill man få en förklaring till motsägelserna som präglar bilden av Brodsky är Bengt Jangfeldts bok en alldeles utmärkt hjälp. Jangfeldt har både personliga och professionella meriter: han är både slavist, kännare av rysk poesitradition och Brodskys översättare. Men viktigast: han var Brodskys vän och har både sympati och djup förståelse för honom – vilket inte hindrar honom från att tidvis uppfatta poeten med mild ironi. Anspråkslöst har han gett sin bok undertiteln ’Anteckningar om Joseph Brodsky’, men just tack vare det lågmälda greppet och öppenheten för de ekvationer som inte går jämnt ut öppnar den för förståelse av mannen och hans verk.” (Michel Ekman, Svenska Dagbladet)

…det är svårt att tänka sig ett mera mångsidigt och levande porträtt […].” (Bo-Ingvar Kollberg, Upsala Nya Tidning)

”Som Brodskys översättare och vän befinner sig [Bengt Jangfeldt] i en unik position. Utöver poetens egna texter har han kunnat använda sig av sina egna minnen, samtal och intervjuer med honom. … Som minnesgärd och vittnesbörd är boken värdefull. Det är den även som levnadsteckning och uttolkning av ett författarskap …. Den ställer med Brodsky frågor som både språk- och litteraturvetenskapen besvarat med bestämda nej för länge sedan, men som för den skull inte upphört att vara aktuella för författare. Konsten har ju det gemensamt med religionen att den kan avfärda vetenskapen – inte som felaktig, men som irrelevant.” (Martina Lowden, Dagens Nyheter)

error: Content is protected !!