Vattenspegel

Joseph Brodsky, Vattenspegel

Joseph Brodsky, Vattenspegel, Stockholm 2016. Ny, reviderad översättning av utgåvan från 1992

Vattenspegel skrevs åren 1988–89 på beställning av Consorzio Venezia Nuova, en organisation under det italienska Infrastrukturministeriet med uppdrag att rädda Venedig undan förstörelse. Brodsky grep sig an uppdraget med stor entusiasm, och hade det inte varit för den deadline han ålagts så hade boken, skriver han, blivit mycket längre än den blev.

Vattenspegel författades delvis i Stockholm, där Brodsky åren 1988–1994 tillbringade alla somrar utom en. Sommaren 1989 bodde han på hotell Reisen. Härav laxen som hälsar honom så snart han kommit ut från hotellet.

Brodsky ändrade alltid i sina manus och korrektur in i det sista, vilket gjorde att utgivningen av hans böcker ibland försenades rejält. Så var det med också Vattenspegel, som utgavs i Sverige innan den publicerades i USA. Boken skrevs på engelska, och översättningen byggde på en maskinutskrift från Brodskys amerikanska förlag Farrar Straus & Giroux. Den utkom våren 1992, den amerikanska på sommaren samma år. När jag fick se den amerikanska utgåvan – med titeln Watermark – kunde jag konstatera att Brodsky inte bara hade lagt till ett helt nytt kapitel utan också gjort ett flertal ändringar i texten i övrigt liksom i kapitelindelningen. Några läsare beskyllde mig (av begripliga skäl) för slarv, men skillnaderna mellan den svenska och den amerikanska utgåvan hade sin förklaring.

Nyutgåvan från 2016 är den första kompletta svenska översättningen av Joseph Brodskys bok om Venedig, ”denna Penelope till stad, som väver sina mönster om dagen och repar upp dem om natten, utan någon Odysseus i sikte”. Översättningen är dessutom reviderad.

error: Content is protected !!